adres

ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

 

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Pan Bartłomiej Dragun

Inspektor Ochrony Danych w Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o.

 

Kontakt do IOD poprzez:

a) e-mail: iod@nasycalnia.eu

b) listownie z dopiskiem dla IOD na adres korespondencyjny: Nasycalnia Podkładów w Czeremsze      Sp. z o.o. , 17-240 Czeremcha, ul. Fabryczna 7.